Švietimo įstaigų vadovų asociacijų sueiga LR Seime

Šių metų sausio 25 dieną LR Seimo konferencijų salėje susirinko 14-os švietimo įstaigų ir įstaigų vadovų asociacijų tarybų nariai. Sueigoje dalyvavo:Lietuvos mokyklų vadovų, Lietuvos gimnazijų, Lietuvos pagrindinių, Lietuvos progimnazijų, Lietuvos pradinio ugdymo, Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų, Lietuvos muzikos ir meno mokyklų,Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų, Lietuvos profesinio mokymo įstaigų, Lietuvos dailės mokyklų, Lietuvos švietimo pagalbos, Lietuvos savivaldybių sporto mokymo įstaigų, Lietuvos pedagoginių psichologinių tarnybų ir Lietuvos švietimo centrų asociacijų tarybų nariai. Renginyje dalyvavo svečiai: LR Prezidentės patarėjos dr. Saulė Mačiukaitė-Žvinienė ir dr. Almeda Kurienė, LR Seimo vicepirminikė Rima Baškienė, LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas prof. akad. Eugenijus Jovaiša, LR Seimo nariai: Irena Šiaulienė, Algirdas Sysas, Valerijus Simulik, Mantas Adomėnas, Gintaras Steponavičius, Jaroslav Narkevič  ir kiti. Diskusijose taip pat dalyvavo LR Ministro pirmininko patarėja Unė Kaunaitė, LR Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė, savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo klausimaisi Jonas Mickus, Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas, Tėvų forumo pirmininkas Audrius Murauskas, Kauno miesto vicemerė Rasa Šnapštienė ir švietimo asociacijų nariai. Sueigą inicijavo Lietuvos vadovų asociacija, jai talkino Lietuvos gimnazijų asociacija. Renginyje LR Prezidentės patarėja dr. Saulę Mačiukaitė-Žvinienė aptarė LR Prezidentės pateiktas LR Švietimo įstatymo pataisas, galinčias įteisinti švietimo įstaigų vadovų penkerių metų kadencijas. Visi diskusijos dalyviai sutarė, kad pokyčiai švietimo valdymo srityje būtini, tačiau nuomonės išsiskyrė dėl tikslų,  terminų, formų  ir priemonių.  Jeigu politikos atstovai reformoje bandė įžvelgti valdymo efektyvumą bei skaidumą, LMVA asociacijos prezidentė Ramutė Mečkauskienė matė atviresnes galimybes švietimo politizavimui ir patronažavimu, ir rėmėsi  atliktų tyrimų duomenimis. LR Seimo narys Valerijus Simulik šiose pataisose įžvelgė ir teisinių pažeidimų. Renginio pabaigoje visų asociacijų vadovai pasirašė dokumentą, kuriame išdėstė savo siūlymus dėl teikiamų pataisų.

Kreipimasis

 

PRALAUŽTI LEDAI MARIJAMPOLĖJE

Būti  mokyklos vadovu tapo sudėtinga, tam reikia ne tik kompetencijų, bet ir lankstumo. Pokyčiai verčia iš kėdžių net labai patyrusius vadovus, todėl mokytis vieniems iš kitų tikrai reikia.  Reikia justi bendrumą, pagalbos galimybę vieniems iš kitų, nes dabar - pats plauki ir pats gelbėjiesi, jeigu tave kas nors skandina. Valdžia ne tik, kad nepadeda, bet dar paspiria, kad giliau nugrimztum. Nauji įsakymai, nauji reikalavimai, naujos darbo tvarkos, naujos funkcijos, naujos atsakomybės, vertinimai.. O kaip visa tai įgyvendinti gula ant mokyklos vadovo pečių! Nepatempi, nereikia, nes nuvarytus arklius, visi žinome, kur nusiunčia, juolab, kad ir išeitinių mokėti nereikės. Gal todėl ir Marijampoliečiai sukruto. Ilgus metus skaičiavę, diskutavę apsprendė ir sausio 23d. įkūrė LMV asociacijos Marijampolės skyrių. Skyriaus pirmininke išrinkta Renata Zdanė, Jono Totoraičio progimnazijos direktorė. Sveikiname kolegas įlipusius į mūsų valtį!

SVEIKI SULAUKĘ ŠVENČIŲ!

                  Mieli kolegos,

lai Naujais metais  Jūsų namuose ir darbuose tvyro darna ir harmonija!

               LMVA  Ramutė Mečkauskienė

                     

 

SUSITIKIMAS SU LR SEIMO ŠVIETIMO IR MOKSLO KOMITETO PIRMININKU EUGENIJUMI JOVAIŠA

2016 m. gruodžio 12d. Lietuvos pradinio ugdymo, pagrindinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų bei mokyklų vadovų asociacijų nariai susitiko su LR Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininku ir išklausė naujosios valdžios įžvalgas švietimo srityje. Komiteto pirmininkas, akademikas Eugenijus Jovaiša paviešino, jo požiūriu, svarbiausias kryptis, kuriomis planuojama veikti per ateinantį ketverių metų laikotarpį. „Didžiausias dėmesys bus skiriamas mokinių raštingumo gerinimui“, teigė komiteto pirmininkas.  

Pirmininkas paminėjo, kad Vyriausybės programos projekte yra numatyta paankstinti priešmokyklinį ugdymą, kuris turėtų būti pradedamas nuo 5-6 metų ir pradinį ugdymą, kurį planuojama vykdyti nuo 6-7 metų. Jo požiūriu, tai turėtų pagerinti mokinių raštingumo rodiklius. Valdantieji taip pat ketina peržiūrėti visą mokyklinio ugdymo turinį, įvesti kaupiamąjį vertinimą paskutinėje vidurinio ugdymo pakopoje, keisti egzaminų sistemą, įvedant daugiau privalomų egzaminų, bet gal būt atsisakant privalomojo užsienio kalbų egzamino, keisti atestato formą, pertvarkyti mokytojų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarką. Vadovams planuojama 5 -rių metų kadencija, su galimybe pakartotinai dalyvauti konkurse. Mokytojams - privaloma atestacija.

Susitikimo metu buvo paminėti ir kiti Vyriausybės programos projekte numatyti dalykai, tačiau aiškesni problemų sprendimo būdai nebuvo aptarti. Susitikimo metu apsikeista nuomonėmis dėl būtinybės ir ateityje dalintis informacija bei  bendradarbiauti  rengiant dokumentų projektus.

 

 

EUROPOS MOKYKLŲ VADOVŲ ASOCIACIJOS (ESHA) KONFERENCIJA

2016 spalio 19-22d. Mastrihte įvyko Europos mokyklų vadovų asociacijos konferencija. Konferencijoje Lietuvos mokyklų vadovus atstovavo LMVA prezidentė dr. Ramutė Mečkauskienė (Vilniaus Viršuliškių mokykla) ir LMGA vice-prezidentė Rūta Krasauskienė (Vilniaus Žemynos gimnazija). ESHA šio tipo konferencijas organizuoja kartą per du metus. Praeitą kartą konferencija vyko Slovėnijoje, tačiau Lietuvos atstovai joje nedalyvavo. Kita konferencija vyks 2018 m. Taline.  Konferencijoje pranešimus padarė  Michael Fullan (Kanada), Zachary Walker (Singapūras), Mark van Vugt (Olandija) ir Daan Roosengaard (Olandija). Visi pranešimai ir diskusijos buvo orientuoti į mokyklų vadovų gebėjimą prisidėti prie sisteminių pokyčių valdymo, naujų technologijų taikymą ugdymo procese, požiūrio į mokinį kaitą ir bendradarbiaujančios pedagoginės kultūros kūrimą . (Nuotraukoje Lietuvos mokyklų vadovų  atstovės  su Michael Fullan'u)

SU PROFESINE ŠVENTE

MIELI KOLEGOS,

MES DAŽNAI ESAME VIENIŠI PROBLEMŲ IR GRĖSMIŲ AKIVAIZDOJE, TAČIAU VISADA DAROME TAI, KĄ ESAME PAJĖGŪS PADARYTI, IR VARGU, AR GALĖTUME PADARYTI DAUGIAU... DĖKOJU VISIEMS UŽ BENDRYSTĘ.

Su švente!

LMVA

Ramutė Mečkauskienė

PASIKEITIMAI KELMĖS SKYRIUJE

     Kelmės rajono vadovų asociacijos skyrius informuoja, kad 2016-08-29 susirinkime buvo išrinktas naujas Kelmės skyriaus pirmininkas ir atnaujinta vadovų taryba.  Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Kelmės skyriaus pirmininke išrinkta  Asta Zavadskienė, Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos direktorė, o tarybos nariais tapo Rita Andrulienė, Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos direktorė, Vaidas Monkevičius, Kelmės rajono Vidsodžio pagrindinės mokyklos direktorius, Dalia Gedminienė, Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė, Asta Barčiauskienė, Kelmės A.Lipeikos menų mokyklos direktorė, Diana Razminienė, Kelmės SMC direktorė.

    Palinkėję sėkmingo darbo buvusiam pirmininkui Stasiui Jokubauskui, kuris šiuo metu dirba Kelmės rajono švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju, vadovai pasidžiaugė, kad Kelmės rajono švietimo įstaigų vadovai yra aktyvūs, patyrę, susitelkę konstruktyviam darbui. Manome, kad jų bendras darbas ir susitelkimas pasitarnaus kuriant ir ieškant sprendinių mums visiems pačiais aktualiausiais švietimo klausimais.

 

 

PRISIJUNGĖ RADVILIŠKIEČIAI

Lietuvos mokyklų vadovai aktyviai jungiasi į profesinę asociaciją ir siekia kartu ieškoti sprendimų vadybinėje aplinkoje. Sveikiname LMVA Radviliškio skyriaus narius, kurie suorganizavo steigiamąjį susirinkimą 2016 m. gegužės 6d. ir pirmininku išsirinko Laisvūną Vaičiūną, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos direktorių.

LMVA Tarybos informacija

ŠVIETIMO VADOVŲ KONFERENCIJA 2016-08-24

2016 m. rugpjūčio 24 d. Pakruojo dvare Pedagogas.lt kviečia visus į išskirtinę švietimo, kultūros sektorių vadovų konferenciją. Pirmą kartą organizuojama tokio pobūdžio konferencija drauge su Robertu Dargiu, prof. dr. Valdone Indrašiene, Lietuvos Respublikos Prezidentės vyriausiąja patarėja dr. Rūta Kačkute, doc.Vytautu Kontrimu, Pauliumi Avižiniu ir kitais gerai visuomenėje žinomais asmenimis. Vadovai iš verslo, švietimo ir kultūros sektorių dalinsis savo įgūdžiais, kaip įgalinti personalą, spręsti krizines, netikėtas situacijas, pateiks įžvalgų apie organizacijos kultūros plėtrą, aplinkos savarankiškumo skatinimą, rinkodaros galimybes, komunikacijos valdymą, drauge diskutuos apie vadovų efektyvumą, savęs tobulinimą ir teigiamų rezultatų siekimą

Konferencijos vieta: Karčiamos g. 9, Pakruojis. „Pakruojo Dvaras" Konferencija mokama.

Daugiau informacijos ir registracija: http://goo.gl/2NZMWe, info@pedagogas.lt +37062210020

 

 

ŠVIETIMO FORUMAS "LIETUVOS MOKYKLA PO SEIMO RINKIMŲ"

Mieli kolegos,

Lietuvos gimnazijų, kartu su mokyklų vadovų, pradinių, pagrindinių mokyklų, progimnazijų, mokomųjų dalykų mokytojų asociacijomis  2016 m. birželio 16 d. 11.00 val. Vilniaus Žemynos gimnazijos aktų salėje (Čiobiškio g. 16, Vilnius) organizuoja forumą  „Lietuvos mokykla po Seimo rinkimų“. Forumo metu apžvelgsime Lietuvos politinių partijų rinkimų programų švietimo dalį, diskutuosime apie aktualias šalies švietimo problemas. Kviečiame   dalyvauti forume. Forumą moderuos politologas Lauras Bielinis.

Apie dalyvavimą prašytume pranešti elektroniniu paštu rastine@zemynosgimnazija.vilnius.lm.l, nurodant  vardą, pavardę bei kontaktus (elektroninį paštą, telefono Nr.)  ir registruotis https://docs.google.com/forms/d/1FjO7Ahrt2pq0YilspPK4cS1AvMQ8SMNDiWsbObByQpE/viewform  iki 2016 m. birželio 10 d.

Smulkesnę informaciją teikia Rūta Krasauskienė, Vilniaus Žemynos gimnazijos direktorė, tel. 8 52 400 561, mob.  8615 19681, elektroninis paštas ruta.krasauskiene@vilnius.lt

LMVA Tarybos informacija

 

Klaipėdos rajono LMVA skyrius

Džiaugiamės, kad vadovų gretos asociacijoje gausėja. Šiuo, sunkiu mokyklų valdymo struktūros pertvarkos metu, vadovams svarbu jaustis bendraminčių apsuptyje, todėl džiaugiamės, kad Klaipėdos rajono mokyklų vadovai jungiasi prie mūsų gausaus būrio. Jau seniai bandę įsteigti LMVA skyrių, 2016 m. kovo 23d. Gargžduose, klaipėdiečiai žengė galutinį žingsnį. LMVA taryba sveikina visus naujus narius ir jų pirmininką, Klaipėdos rajono Dovilų pagrindinės mokyklos direktorių Arūną Grimalį. 

LMVA TARYBOS POSĖDIS

2016 m. gegužės 3 d. LMVA prezidentė Ramutė Mečkauskienė  surengė  ŠMM kolegijų salėje neeilinį LMVA Tarybos posėdį, kurio metu buvo svarstoma, kaip gali  keistis ugdymo proceso organizavimas ir  ugdymo kokybės  priežiūra nuo 2016 m. rugsėjo 1-osios dienos, kuomet įsigalios Mokinio krepšelio apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos pakeitimai, patvirtinti LR Vyriausybės  2016 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 303. Šie pakeitimai buvo atlikti, neatsižvelgiant nei į Lietuvos savivaldybių asociacijos, nei į Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos pastebėjimus.

 Posėdyje dalyvavo LR Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė,  Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius Aidas Aldakauskas, Ekonomikos departamento direktorė Kristina Markelienė ir kiti.

Dėl pakeistos Mokinio krepšelio apskaičiavimo metodikos, galimai dalyje Lietuvos mokyklų nebeliks ugdymo kokybės priežiūrą vykdančių pavaduotojų. Tokie veiksmai pablogins  ugdymo organizavimo ir priežiūros kokybę bei pagalbos mokiniui tekimą, nes vienas direktorius nebus pajėgus atlikti visų jam šiandien priskirtų administravimo, socialinių ir techninių funkcijų. Kiek pavaduotojų ugdymui bus atleista nuo 2016 m. rugsėjo 1d. - jokia švietimo procesus administruojanti institucija šiandien neturi tikslių paskaičiavimų, todėl reali situacija gali paaiškėti tik rudenį. Grėsmė iškyla mažosioms kaimiškosioms mokyklos, nes dėl lėšų valdymui trūkumo, jos gali būti paverčiamos didžiųjų mokyklų skyriais. Toks veiksmas gali turėti neprognozuojamų pasekmių- mokinių srautų pajudėjimą didžiųjų mokyklų link. O tai reikštų  dalies mokyklų uždarymą.

Pasitarimo metu paaiškėjo, kad mokyklų steigėjai tik dabar suskubo susiskaičiuoti mokyklų valdymui skiriamas lėšas, tačiau Tarybos paskaičiavimais, mokyklose turinčiose 85-120 mokinių mokyklos direktoriaus etatas lieka, tačiau neaiškumų valdyme kyla dėl mokyklų, turinčių nuo 121 iki 200 mokinių, nes joms bus taikoma 10 procentų valdymui skiriama riba.

Šis pakeitimas ypač nepalankus Suaugusiųjų, Jaunimo ir Specialiosioms mokykloms. Jų valdymo klausimą vadovai ministerijai siūlė spęsti neatidėliotinai. Buvo atkreiptas dėmesys ir į mokyklas, dirbančias pagal MSTP valdymo modelį. Priminta, kad Modelio parengimui ir įdiegimui ŠMM  yra investavusi didelius projektinius pinigus, todėl šių mokyklų sugrįžimas į senąją valdymo struktūrą, reikštų visišką projekto sužlugdymą. Valdymo painiava susidaro  ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Kaip jos funkcionuos- atsakymo dar nėra.

Buvo atkreiptas dėmesys, kad dėl pakeitimų Mokinio krepšelio apskaičiavimo ir paskirstymo  metodikoje, galimai pablogės ir mokytojų finansinė padėtis, kadangi naikinant pavaduotojų etatus, gali tekti mažinti mokytojams savaitinį valandų krūvį, pamokas dalinant tarp visų mokykloje esančių pedagogų. Mokyklų vadovai teigė, kad visų darbuotojų atleidimą reglamentuoja LR Darbo kodekso teisinės normos, todėl atleidžiant darbuotojus bus laikomasi Darbo kodekse numatytu įspėjimo terminų, išeitinių išmokų išmokėjimo, tačiau kiek etatų mokykla galės turėti valdyme, paaiškės tik rugsėjo mėn., kuomet bus patvirtinta tarifikacija. O tai reiškia, kad pertvarkymai galimi tik lapkričio – gruodžio mėnesiais.

LMVA Taryba parengė raštą LR Švietimo ir mokslo Ministrei, prašant ją įpareigoti konkrečius ŠMM specialistus, atsakingai išnagrinėti realią padėtį Lietuvos mokyklose. Rašte siūloma skubiai parengti rekomendacijas savivaldybių švietimo skyriams, kad būtų laikomasi vieningų reikalavimų apskaičiuojant valdymui skiriamus procentus, tvirtinant etatus ir parengiant darbuotojų atleidimo sąlygas.

 Taryba pasiūlė įvardyti administravimo ir pagalbos mokiniui etatus,  neformaliojo švietimo ir pagalbos mokiniui koordinatoriaus (organizatoriaus) pareigybę priskiriant ir finansuojant ją iš pagalbos mokiniui skiriamų lėšų procento.

            „Mokyklų vadovų asociacijos taryba yra pasirengusi dalyvauti viešose diskusijose sprendžiant mokyklų valdymo problemas, tačiau ugdymas negali tapti  politinių intrigų ir rinkiminių kampanijų objektu“- teigė LMVA prezidentė Ramutė Mečkauskienė.

 

 

KONFERENCIJA ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOJE

Kovo 3 d. LR Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko LMVA planuota metinė konferencija "Švietimo paslaugų užsakovai:Kam tarnauja švietimas?"  Aptardamas strateginius švietimo dokumentus, prof. R.Želvys švietimo paslaugų užsakovais įvardino dvi grupes: tėvus ir jų vaikus bei valstybę. Jis pastebėjo, kad egzistuojančiuose švietimo strateginiuose dokumentuose didžiausias dėmesys  skiriamas sąlygoms ir priemonėms, tačiau nėra aiškumo, kam visa tai tarnauja, nes neaiškus galutinis švietimo tikslas. "Jeigu švietimo tikslas - aukšti mokymosi pasiekimai, turime ryžtingai pertvarkyti švietimo įstaigų tinklą ir investuoti. Jeigu švietimo tikslas - ekonomiškumas, turime ryžtingai pertvarkyti švietimo įstaigų tinklą ir taupyti. Jeigu švietimo tikslas - patogumas švietimo vartotojams, turime palikti viską taip, kaip yra, nes dabartinė sistema yra  sąlyginai patogi"- teigė profesorius ir  paklausė: "Ar patogi švietimo sistema gali būti kokybiška?". Atsakymo salėje nebuvo, todėl profesorius pats atsakė į klausimą: "Gali, tačiau tuomet ji bus brangi". Ar nori šiandien valstybė skirti daugiau pinigų švietimui? Apie švietimo finansinius reikalus tuo pat metu švietimo profesinių sąjungų atstovai kitoje ŠMM salėje derėjosi su LR premjeru A.Butkevičiumi bei Švietimo ir mokslo ministre A.Pitrėniene. Derybų rezultatų vadovų konferencijos dalyviai laukė nekantriai. Atvykusi į konferenciją po derybų,  Švietimo ir mokslo ministrė pasakė, kad vyriausybė papildomų lėšų skirti nežada, tačiau patikino, kad ministerija lėšų suras. Konferencijoje pasisakė ir kiti dalyviai. Švietimo ir mokslo viceministrė G.Krasauskienė aptarė  pokyčius švietimo sistemoje. ŠMM Bendrojo ugdymo departamento direktorė Žydronė Žukauskaitė pristatė naujoves nuo 2016 mokslo metų. Tėvų forumo pirmininkas A.Murauskas įnirtingai kritikavo LR Švietimo įstatymo nuostatas. Švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų skyriaus vedėjas R.Ališauskas pabrėžė švietimo svarbą tautos kultūrai, o Lietuvos pramonininkų konfederacijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorius S.Besagirskas pasigedo švietimo procesuose graudesnio ryšio su gyvenimu. Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas Švietimo ir kultūros klausimais J.Mickus pripažino ribotas savivaldybių galimybes švietimo sistemos gerinimo srityje. Konferencija baigėsi dalyvių pasiūlymais, kurie buvo sudėti į stiklainį su užrašu"Švietimo uogienė". Jis buvo įteiktas viceministrei G.Krasauskienei, kuri pažadėjo visus pasiūlymus atidžiai išnagrinėti. Po konferencijos visi dalyviai ir svečiai turėjo galimybę pasivaišinti skaniu tortu.

 

 

Pokyčiai Šiaulių skyriuje

Ilgametę LMVA Šiaulių skyriaus pirmininkę Nataliją Kaunickienę, Šiaulių Salduvės progimnazijos direktorę, pakeitė Sigita Malinauskienė, Šiaulių Lieporių gimnazijos direktorė.

LMVA taryba dėkoja Natalijai už nuoširdų bendradarbiavimą asociacijos veikose ir sveikina naująją skyriaus pirmininkę. 

LMVA Varėnos skyrius

2016 m. sausio mėn. Varėnos rajono mokyklų vadovai  įsteigė LMVA Varėnos skyrių.

Skyriaus pirmininke išrinkta Varėnos "Ąžuolo" gimnazijos direktorė Milda Padegimaitė.

LMVA taryba sveikina kolegas įsijungus į švietimo lyderių bendruomenę ir linki drąsių kūrybingų sprendimų.

SVEIKI SULAUKĘ ŠV. KALĖDŲ!

Mieli kolegos,

tegul šv. Kalėdų laukimas praskaidrina  Jūsų mintis ir suteikia jėgų svajoti, siekti ir įgyvendinti naujus darbus. Prasmingų šv. Kalėdų ir džiaugsmingų Naujųjų Metų!         

 

                                                                  

 

                                                                                    LMVA prezidentė dr. Ramutė Mečkauskienė

KONFERENCIJA LR SEIME

 2015 m. lapkričio 19d. LR Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė  Seime surengė spaudos konferenciją, kurioje buvo kalbama apie galimybę 2015 m. gruodžio mėnesį išvengti mokytojų streiko. Į konferenciją buvo pakviesti atvykti visų pedagogų profesinių sąjungų ir  mokyklų vadovų asociacijos atstovai, tačiau į konferenciją atvyko tik vienos pedagogų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas. LMVA atstovavo jos prezidentė Ramutė Mečkauskienė. Spaudos konferencijos metu buvo paliestos svarbios mokytojams ir mokyklų vadovams  temos, pvz., mokytojų darbo krūvio mažėjimas, išeitinės išmokos, klasės krepšelis, mokinio krepšelio didinimas, vadovų darbo apmokėjimo tvarka ir kt. Ministrė paminėjo, kad norint padidinti mokytojų darbo krūvius būtina savivaldybėse sutvarkyti mokyklų tinklą. Ji teigė, kad ŠMM turimais duomenimis vidutinis vienam mokytojui tenkantis mokinių skaičius dabar svyruoja – nuo 4,6 mažoje gimnazijoje iki 15,9 didelėje pradinėje mokykloje mieste, o kaime – nuo 5,1 mažoje pagrindinėje mokykloje iki 9,5 didelėje gimnazijoje. Ministrė pažymėjo, kad LR Vyriausybė pritarė, kad nuo 2016 metų sausio 1 dienos klasės krepšelio metodika būtų išbandoma 5 savivaldybėse. Eksperimentui įgyvendinti bus skiriama 3,75 mln. eurų. Šis finansavimo būdas padės išsaugoti adekvatų mokyklų finansavimą nuolat mažėjant mokinių skaičiui. Ji paminėjo, kad LR Vyriausybėje sutarta skirti lėšas pensinio amžiaus sulaukusių pedagogų išeitinėms išmokoms. 2015 metais tam jau buvo skirta 1,7 mln. eurų, fondu pasinaudojo per 900 mokytojų. 2016 metais šiam tikslui numatyta 3 milijonai 200 tūkstančių eurų – tai 1,5 mln. eurų daugiau nei šiemet. Ministrė teigė, kad  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų atlyginimai kasmet bus didinami ne mažiau kaip 5 proc. 2016 metams numatyta skirti 4,4 mln. eurų. Papildomai buvo gautas finansavimas 5 pamokų „išėmimui“ iš mokyklų vadovų etatų. Šiam tikslui 2016 metais suplanuota 7 mln. eurų. Kasmet mažėjant mokinių skaičiui, mokinio krepšelis pastaraisiais metais didėjo 10 eurų, o šiemet didėja net 21 eurų, tačiau derybos vyksta toliau, kalbamasi su Finansų ministerija dėl galimybės mokinio krepšelį padidinti iki 30 eurųMinistrė pastebėjo, kad norint įgyvendinti šiandien keliamus profesinių sąjungų reikalavimus 2016 metais reikėtų 102,7 mln. eurų, o 2017 metais – 130,2 mln. eurų. Iš viso – 233 mln. eurų. O tai sudaro ketvirtadalį švietimui skiriamo biudžeto, todėl tokių reikalavimų ji nepajėgi įgyvendinti.

 LMVA prezidentė Ramutė Mečkauskienė pastebėjo, jog  ministrės veiksmų iš tiesų matomas noras pagerinti švietimo situaciją ir pasiūlė profesinėms sąjungoms išbandyti visas galimas derybines priemones. Diskusijos pabaigoje Ramutė Mečkauskienė retoriškai paklausė: "Ar šiandien Lietuvoje  kas nors žino kokį nors kitą realų kandidatą į švietimo ministrus, galintį įgyvendinti keliamus profesinių sąjungų reikalavimus?

LMVA TARYBOS SUSITIKIMAS

2015 m. spalio 29 d. LMVA tarybos nariai susitiko su LR Švietimo ir mokslo ministre Audrone Pitrėniene bei jos komandos nariais. Susitikimo metu mokyklų vadovai siekė išgirsti atsakymus į svarbius mokyklos veiklos organizavimo klausimus: mokslo metų ilginimo perspektyva, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemos kaitos būtinybė, privalomo  priešmokyklinio ugdymo  įvedimas nuo 2016 m. rugsėjo 1-osios dienos, ŠMM rekomendacijų dėl poveikio priemonių taikymo netinkamo elgesio mokiniams peržiūrėjimas ir papildymas, klasės krepšelio metodikos eksperimentavimo galimybės, pavaduojamų pamokų apmokėjimo tvarkos parengimas, IKT priemonių mokyklose atnaujinimo perspektyva, mokytojų darbo apmokėjimo ilgalaikė strategija, mokyklų vadovų darbo kadencijų realybė ir vadovų darbo skatinimo tvarkos sukūrimas. Tarybos nariai buvo supažindinti su ŠMM rengiamu mokyklų veiklos priežiūros modeliu, mokyklų išorinio vertinimo ir atestacijos dermės galimybe. Tarybos nariai pritarė ŠMM  ketinimams  mokyklose steigti IKT metodininko pareigybę panaudojant mokinio krepšelio lėšas. Taryba nutarė paruošti kreipimąsi į Informacinės visuomenės plėtros komitetą dėl priemonių plano parengimo, siekiant atnaujinti mokyklų kompiuterinę bazę. Diskusijos vyko ir dėl mokyklų civilinės atsakomybės draudimo galimybių bei papildomų kursų mokytojams, norintiems dirbti pradinėse klasėse, būtinumo. Susitikimas praėjo darbinėje aplinkoje. Jo metu buvo siekiama abipusio supratimo ir galimybių realizavimo.

LMVA Kretingos skyrius

2015 m. spalio 27 d. Kretingoje įvyko LMVA Kretingos skyriaus steigiamasis susirinkimas. Susirinkimo metu Kretingos rajono ugdymo įstaigų vadovai išreiškė norą tapti LMVA nariais. Skyriaus pirmininke išrinkta Kretingos rajono Grūšlaukės pagrindinės mokyklos direktorė Petronėlė Jocienė, pavaduotoju, Kretingos rajono Kuplėnų Motiejaus Valančiaus  pagrindinės mokyklos direktorius  Vidas Kelpša, o sekretore, Kretingos l/d "Žilvitis" direktorė Birutė Ėvaltienė. LMVA Taryba siunčia nuoširdžiausius sveikinimus. 

NAUJI LMVA SKYRIAI

 

Informuojame, kad Lietuvoje buvo įsteigti du nauji Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos skyriai (Mažeikiuose ir Palangoje).

LMVA Mažeikių skyriaus nariai pirmininke išsirinko Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos direktorę Astą Žukauskienę, o Palangos skyriaus pirmininke tapo Palangos  Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos direktorė Laimutė Benetienė.

 LMVA taryba siunčia nuoširdžiausius sveikinimus.

PASIKEITIMAI KAUNO SKYRIUJE

LMVA taryba gavo pranešimą, kuriame teigiama, kad  Kauno skyriuje įvykusiame vadovų susirinkime buvo išrinktas naujas skyriaus pirmininkas. 

LMVA Kauno skyriaus pirmininku tapo A.Puškino  vidurinės mokyklos direktorius Erikas Griškevičius.  Taryba linki kolegai naujų ir drąsių iniciatyvų.