Klaipėdos rajono LMVA skyrius

Džiaugiamės, kad vadovų gretos asociacijoje gausėja. Šiuo, sunkiu mokyklų valdymo struktūros pertvarkos metu, vadovams svarbu jaustis bendraminčių apsuptyje, todėl džiaugiamės, kad Klaipėdos rajono mokyklų vadovai jungiasi prie mūsų gausaus būrio. Jau seniai bandę įsteigti LMVA skyrių, 2016 m. kovo 23d. Gargžduose, klaipėdiečiai žengė galutinį žingsnį. LMVA taryba sveikina visus naujus narius ir jų pirmininką, Klaipėdos rajono Dovilų pagrindinės mokyklos direktorių Arūną Grimalį. 

LMVA TARYBOS POSĖDIS

2016 m. gegužės 3 d. LMVA prezidentė Ramutė Mečkauskienė  surengė  ŠMM kolegijų salėje neeilinį LMVA Tarybos posėdį, kurio metu buvo svarstoma, kaip gali  keistis ugdymo proceso organizavimas ir  ugdymo kokybės  priežiūra nuo 2016 m. rugsėjo 1-osios dienos, kuomet įsigalios Mokinio krepšelio apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos pakeitimai, patvirtinti LR Vyriausybės  2016 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 303. Šie pakeitimai buvo atlikti, neatsižvelgiant nei į Lietuvos savivaldybių asociacijos, nei į Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos pastebėjimus.

 Posėdyje dalyvavo LR Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė,  Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius Aidas Aldakauskas, Ekonomikos departamento direktorė Kristina Markelienė ir kiti.

Dėl pakeistos Mokinio krepšelio apskaičiavimo metodikos, galimai dalyje Lietuvos mokyklų nebeliks ugdymo kokybės priežiūrą vykdančių pavaduotojų. Tokie veiksmai pablogins  ugdymo organizavimo ir priežiūros kokybę bei pagalbos mokiniui tekimą, nes vienas direktorius nebus pajėgus atlikti visų jam šiandien priskirtų administravimo, socialinių ir techninių funkcijų. Kiek pavaduotojų ugdymui bus atleista nuo 2016 m. rugsėjo 1d. - jokia švietimo procesus administruojanti institucija šiandien neturi tikslių paskaičiavimų, todėl reali situacija gali paaiškėti tik rudenį. Grėsmė iškyla mažosioms kaimiškosioms mokyklos, nes dėl lėšų valdymui trūkumo, jos gali būti paverčiamos didžiųjų mokyklų skyriais. Toks veiksmas gali turėti neprognozuojamų pasekmių- mokinių srautų pajudėjimą didžiųjų mokyklų link. O tai reikštų  dalies mokyklų uždarymą.

Pasitarimo metu paaiškėjo, kad mokyklų steigėjai tik dabar suskubo susiskaičiuoti mokyklų valdymui skiriamas lėšas, tačiau Tarybos paskaičiavimais, mokyklose turinčiose 85-120 mokinių mokyklos direktoriaus etatas lieka, tačiau neaiškumų valdyme kyla dėl mokyklų, turinčių nuo 121 iki 200 mokinių, nes joms bus taikoma 10 procentų valdymui skiriama riba.

Šis pakeitimas ypač nepalankus Suaugusiųjų, Jaunimo ir Specialiosioms mokykloms. Jų valdymo klausimą vadovai ministerijai siūlė spęsti neatidėliotinai. Buvo atkreiptas dėmesys ir į mokyklas, dirbančias pagal MSTP valdymo modelį. Priminta, kad Modelio parengimui ir įdiegimui ŠMM  yra investavusi didelius projektinius pinigus, todėl šių mokyklų sugrįžimas į senąją valdymo struktūrą, reikštų visišką projekto sužlugdymą. Valdymo painiava susidaro  ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Kaip jos funkcionuos- atsakymo dar nėra.

Buvo atkreiptas dėmesys, kad dėl pakeitimų Mokinio krepšelio apskaičiavimo ir paskirstymo  metodikoje, galimai pablogės ir mokytojų finansinė padėtis, kadangi naikinant pavaduotojų etatus, gali tekti mažinti mokytojams savaitinį valandų krūvį, pamokas dalinant tarp visų mokykloje esančių pedagogų. Mokyklų vadovai teigė, kad visų darbuotojų atleidimą reglamentuoja LR Darbo kodekso teisinės normos, todėl atleidžiant darbuotojus bus laikomasi Darbo kodekse numatytu įspėjimo terminų, išeitinių išmokų išmokėjimo, tačiau kiek etatų mokykla galės turėti valdyme, paaiškės tik rugsėjo mėn., kuomet bus patvirtinta tarifikacija. O tai reiškia, kad pertvarkymai galimi tik lapkričio – gruodžio mėnesiais.

LMVA Taryba parengė raštą LR Švietimo ir mokslo Ministrei, prašant ją įpareigoti konkrečius ŠMM specialistus, atsakingai išnagrinėti realią padėtį Lietuvos mokyklose. Rašte siūloma skubiai parengti rekomendacijas savivaldybių švietimo skyriams, kad būtų laikomasi vieningų reikalavimų apskaičiuojant valdymui skiriamus procentus, tvirtinant etatus ir parengiant darbuotojų atleidimo sąlygas.

 Taryba pasiūlė įvardyti administravimo ir pagalbos mokiniui etatus,  neformaliojo švietimo ir pagalbos mokiniui koordinatoriaus (organizatoriaus) pareigybę priskiriant ir finansuojant ją iš pagalbos mokiniui skiriamų lėšų procento.

            „Mokyklų vadovų asociacijos taryba yra pasirengusi dalyvauti viešose diskusijose sprendžiant mokyklų valdymo problemas, tačiau ugdymas negali tapti  politinių intrigų ir rinkiminių kampanijų objektu“- teigė LMVA prezidentė Ramutė Mečkauskienė.

 

 

KONFERENCIJA ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOJE

Kovo 3 d. LR Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko LMVA planuota metinė konferencija "Švietimo paslaugų užsakovai:Kam tarnauja švietimas?"  Aptardamas strateginius švietimo dokumentus, prof. R.Želvys švietimo paslaugų užsakovais įvardino dvi grupes: tėvus ir jų vaikus bei valstybę. Jis pastebėjo, kad egzistuojančiuose švietimo strateginiuose dokumentuose didžiausias dėmesys  skiriamas sąlygoms ir priemonėms, tačiau nėra aiškumo, kam visa tai tarnauja, nes neaiškus galutinis švietimo tikslas. "Jeigu švietimo tikslas - aukšti mokymosi pasiekimai, turime ryžtingai pertvarkyti švietimo įstaigų tinklą ir investuoti. Jeigu švietimo tikslas - ekonomiškumas, turime ryžtingai pertvarkyti švietimo įstaigų tinklą ir taupyti. Jeigu švietimo tikslas - patogumas švietimo vartotojams, turime palikti viską taip, kaip yra, nes dabartinė sistema yra  sąlyginai patogi"- teigė profesorius ir  paklausė: "Ar patogi švietimo sistema gali būti kokybiška?". Atsakymo salėje nebuvo, todėl profesorius pats atsakė į klausimą: "Gali, tačiau tuomet ji bus brangi". Ar nori šiandien valstybė skirti daugiau pinigų švietimui? Apie švietimo finansinius reikalus tuo pat metu švietimo profesinių sąjungų atstovai kitoje ŠMM salėje derėjosi su LR premjeru A.Butkevičiumi bei Švietimo ir mokslo ministre A.Pitrėniene. Derybų rezultatų vadovų konferencijos dalyviai laukė nekantriai. Atvykusi į konferenciją po derybų,  Švietimo ir mokslo ministrė pasakė, kad vyriausybė papildomų lėšų skirti nežada, tačiau patikino, kad ministerija lėšų suras. Konferencijoje pasisakė ir kiti dalyviai. Švietimo ir mokslo viceministrė G.Krasauskienė aptarė  pokyčius švietimo sistemoje. ŠMM Bendrojo ugdymo departamento direktorė Žydronė Žukauskaitė pristatė naujoves nuo 2016 mokslo metų. Tėvų forumo pirmininkas A.Murauskas įnirtingai kritikavo LR Švietimo įstatymo nuostatas. Švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų skyriaus vedėjas R.Ališauskas pabrėžė švietimo svarbą tautos kultūrai, o Lietuvos pramonininkų konfederacijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorius S.Besagirskas pasigedo švietimo procesuose graudesnio ryšio su gyvenimu. Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas Švietimo ir kultūros klausimais J.Mickus pripažino ribotas savivaldybių galimybes švietimo sistemos gerinimo srityje. Konferencija baigėsi dalyvių pasiūlymais, kurie buvo sudėti į stiklainį su užrašu"Švietimo uogienė". Jis buvo įteiktas viceministrei G.Krasauskienei, kuri pažadėjo visus pasiūlymus atidžiai išnagrinėti. Po konferencijos visi dalyviai ir svečiai turėjo galimybę pasivaišinti skaniu tortu.

 

 

Pokyčiai Šiaulių skyriuje

Ilgametę LMVA Šiaulių skyriaus pirmininkę Nataliją Kaunickienę, Šiaulių Salduvės progimnazijos direktorę, pakeitė Sigita Malinauskienė, Šiaulių Lieporių gimnazijos direktorė.

LMVA taryba dėkoja Natalijai už nuoširdų bendradarbiavimą asociacijos veikose ir sveikina naująją skyriaus pirmininkę. 

Pokyčiai Kelmės skyriuje

Ilgametis Kelmės skyriaus pirmininkas, Kelmės "Kražantės" progimnazijos direktorius Stasys Jokubauskas direktoriaus kėdę iškeitė į Kelmės rajono savivaldybės Švietimo vedėjo postą. Džiaugiamės, kad mokyklos vadovai siekia vadybinių  aukštumų ir linkime Jam  sėkmingos veiklos naujame darbe.

LMVA tarybos nariai

 

LMVA Varėnos skyrius

2016 m. sausio mėn. Varėnos rajono mokyklų vadovai  įsteigė LMVA Varėnos skyrių.

Skyriaus pirmininke išrinkta Varėnos "Ąžuolo" gimnazijos direktorė Milda Padegimaitė.

LMVA taryba sveikina kolegas įsijungus į švietimo lyderių bendruomenę ir linki drąsių kūrybingų sprendimų.

SVEIKI SULAUKĘ ŠV. KALĖDŲ!

Mieli kolegos,

tegul šv. Kalėdų laukimas praskaidrina  Jūsų mintis ir suteikia jėgų svajoti, siekti ir įgyvendinti naujus darbus. Prasmingų šv. Kalėdų ir džiaugsmingų Naujųjų Metų!         

 

                                                                  

 

                                                                                    LMVA prezidentė dr. Ramutė Mečkauskienė

KONFERENCIJA LR SEIME

 2015 m. lapkričio 19d. LR Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė  Seime surengė spaudos konferenciją, kurioje buvo kalbama apie galimybę 2015 m. gruodžio mėnesį išvengti mokytojų streiko. Į konferenciją buvo pakviesti atvykti visų pedagogų profesinių sąjungų ir  mokyklų vadovų asociacijos atstovai, tačiau į konferenciją atvyko tik vienos pedagogų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas. LMVA atstovavo jos prezidentė Ramutė Mečkauskienė. Spaudos konferencijos metu buvo paliestos svarbios mokytojams ir mokyklų vadovams  temos, pvz., mokytojų darbo krūvio mažėjimas, išeitinės išmokos, klasės krepšelis, mokinio krepšelio didinimas, vadovų darbo apmokėjimo tvarka ir kt. Ministrė paminėjo, kad norint padidinti mokytojų darbo krūvius būtina savivaldybėse sutvarkyti mokyklų tinklą. Ji teigė, kad ŠMM turimais duomenimis vidutinis vienam mokytojui tenkantis mokinių skaičius dabar svyruoja – nuo 4,6 mažoje gimnazijoje iki 15,9 didelėje pradinėje mokykloje mieste, o kaime – nuo 5,1 mažoje pagrindinėje mokykloje iki 9,5 didelėje gimnazijoje. Ministrė pažymėjo, kad LR Vyriausybė pritarė, kad nuo 2016 metų sausio 1 dienos klasės krepšelio metodika būtų išbandoma 5 savivaldybėse. Eksperimentui įgyvendinti bus skiriama 3,75 mln. eurų. Šis finansavimo būdas padės išsaugoti adekvatų mokyklų finansavimą nuolat mažėjant mokinių skaičiui. Ji paminėjo, kad LR Vyriausybėje sutarta skirti lėšas pensinio amžiaus sulaukusių pedagogų išeitinėms išmokoms. 2015 metais tam jau buvo skirta 1,7 mln. eurų, fondu pasinaudojo per 900 mokytojų. 2016 metais šiam tikslui numatyta 3 milijonai 200 tūkstančių eurų – tai 1,5 mln. eurų daugiau nei šiemet. Ministrė teigė, kad  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų atlyginimai kasmet bus didinami ne mažiau kaip 5 proc. 2016 metams numatyta skirti 4,4 mln. eurų. Papildomai buvo gautas finansavimas 5 pamokų „išėmimui“ iš mokyklų vadovų etatų. Šiam tikslui 2016 metais suplanuota 7 mln. eurų. Kasmet mažėjant mokinių skaičiui, mokinio krepšelis pastaraisiais metais didėjo 10 eurų, o šiemet didėja net 21 eurų, tačiau derybos vyksta toliau, kalbamasi su Finansų ministerija dėl galimybės mokinio krepšelį padidinti iki 30 eurųMinistrė pastebėjo, kad norint įgyvendinti šiandien keliamus profesinių sąjungų reikalavimus 2016 metais reikėtų 102,7 mln. eurų, o 2017 metais – 130,2 mln. eurų. Iš viso – 233 mln. eurų. O tai sudaro ketvirtadalį švietimui skiriamo biudžeto, todėl tokių reikalavimų ji nepajėgi įgyvendinti.

 LMVA prezidentė Ramutė Mečkauskienė pastebėjo, jog  ministrės veiksmų iš tiesų matomas noras pagerinti švietimo situaciją ir pasiūlė profesinėms sąjungoms išbandyti visas galimas derybines priemones. Diskusijos pabaigoje Ramutė Mečkauskienė retoriškai paklausė: "Ar šiandien Lietuvoje  kas nors žino kokį nors kitą realų kandidatą į švietimo ministrus, galintį įgyvendinti keliamus profesinių sąjungų reikalavimus?

LMVA TARYBOS SUSITIKIMAS

2015 m. spalio 29 d. LMVA tarybos nariai susitiko su LR Švietimo ir mokslo ministre Audrone Pitrėniene bei jos komandos nariais. Susitikimo metu mokyklų vadovai siekė išgirsti atsakymus į svarbius mokyklos veiklos organizavimo klausimus: mokslo metų ilginimo perspektyva, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemos kaitos būtinybė, privalomo  priešmokyklinio ugdymo  įvedimas nuo 2016 m. rugsėjo 1-osios dienos, ŠMM rekomendacijų dėl poveikio priemonių taikymo netinkamo elgesio mokiniams peržiūrėjimas ir papildymas, klasės krepšelio metodikos eksperimentavimo galimybės, pavaduojamų pamokų apmokėjimo tvarkos parengimas, IKT priemonių mokyklose atnaujinimo perspektyva, mokytojų darbo apmokėjimo ilgalaikė strategija, mokyklų vadovų darbo kadencijų realybė ir vadovų darbo skatinimo tvarkos sukūrimas. Tarybos nariai buvo supažindinti su ŠMM rengiamu mokyklų veiklos priežiūros modeliu, mokyklų išorinio vertinimo ir atestacijos dermės galimybe. Tarybos nariai pritarė ŠMM  ketinimams  mokyklose steigti IKT metodininko pareigybę panaudojant mokinio krepšelio lėšas. Taryba nutarė paruošti kreipimąsi į Informacinės visuomenės plėtros komitetą dėl priemonių plano parengimo, siekiant atnaujinti mokyklų kompiuterinę bazę. Diskusijos vyko ir dėl mokyklų civilinės atsakomybės draudimo galimybių bei papildomų kursų mokytojams, norintiems dirbti pradinėse klasėse, būtinumo. Susitikimas praėjo darbinėje aplinkoje. Jo metu buvo siekiama abipusio supratimo ir galimybių realizavimo.

LMVA Kretingos skyrius

2015 m. spalio 27 d. Kretingoje įvyko LMVA Kretingos skyriaus steigiamasis susirinkimas. Susirinkimo metu Kretingos rajono ugdymo įstaigų vadovai išreiškė norą tapti LMVA nariais. Skyriaus pirmininke išrinkta Kretingos rajono Grūšlaukės pagrindinės mokyklos direktorė Petronėlė Jocienė, pavaduotoju, Kretingos rajono Kuplėnų Motiejaus Valančiaus  pagrindinės mokyklos direktorius  Vidas Kelpša, o sekretore, Kretingos l/d "Žilvitis" direktorė Birutė Ėvaltienė. LMVA Taryba siunčia nuoširdžiausius sveikinimus. 

NAUJI LMVA SKYRIAI

 

Informuojame, kad Lietuvoje buvo įsteigti du nauji Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos skyriai (Mažeikiuose ir Palangoje).

LMVA Mažeikių skyriaus nariai pirmininke išsirinko Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos direktorę Astą Žukauskienę, o Palangos skyriaus pirmininke tapo Palangos  Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos direktorė Laimutė Benetienė.

 LMVA taryba siunčia nuoširdžiausius sveikinimus.

PASIKEITIMAI KAUNO SKYRIUJE

LMVA taryba gavo pranešimą, kuriame teigiama, kad  Kauno skyriuje įvykusiame vadovų susirinkime buvo išrinktas naujas skyriaus pirmininkas. 

LMVA Kauno skyriaus pirmininku tapo A.Puškino  vidurinės mokyklos direktorius Erikas Griškevičius.  Taryba linki kolegai naujų ir drąsių iniciatyvų.

NAUJAS VADOVŲ ASOCIACIJOS SKYRIUS

2015 m. vasario 17 d., Naujosios Akmenės "Saulėtekio" progimnazijos direktoriaus Kęstučio Kurpio sukviesti, Akmenės rajono ugdymo įstaigų vadovai susirinko į posėdį, kurio metu buvo įsteigtas LMVA Akmenės skyrius. Skyriaus pirmininke išrinkta Naujosios Akmenės vaikų lopšelio - darželio direktorė Regina Petraitienė. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos taryba dėkoja Akmenės ugdymo įstaigų vadovams už bendradarbiavimą ir nuoširdžiai sveikina Reginą.

LR ŠVIETIMO, MOKSLO IR KUTŪROS KOMITETO POSĖDIS

2015 m. vasario 25 d. LR Švietimo, mokslo ir kultūros komitete įvyko posėdis, kurio metu buvo svarstomi švietimo įstaigų vadovų atrankos tvarkos pakeitimai. Posėdyje dalyvavo moksleivių, tėvų ir pedagogų asociacijų atstovai.  Apibendrintą nuomonę dėl siūlomos tvarkos išsakė LMVA prezidentė dr. Ramutė Mečkauskienė. Ji teigė, kad pašalinant mokyklos bendruomenės atstovą iš konkurso komisijos sudėties, būtų durtas "rimtas dūris" mokyklos savivaldos stiprinimui ir pasiūlė projektui nepritarti. LMVA prezidentė pasiliko posėdyje ir dalyvavo diskusijose svarstant  mokyklų bibliotekų teisinį reglamentavimą bei informacinių technologijų priežiūros vykdymą mokyklose.

LMVA VILNIAUS SKYRIAUS VEIKLA

LMVA Vilniaus  skyrius yra gausiausias - virš 90 narių. Jam vadovauja Vilniaus Žirmūnų gimnazijos direktorius Edmundas Grigaliūnas. Skyriaus veikloje dalyvauja visų tipų mokyklų vadovai.  Veiklą koordinuoja taryba, kuri yra sudaryta  iš 11 narių. Nariai atstovauja  visiems mokyklų tipams. Taryba organizuoja kvalifikacijos tobulinimo ir kultūrinius renginius, glaudžiai bendradarbiauja su Vilniaus miesto Švietimo, kultūros ir sporto departamentu ir teikia siūlymus švietimo gerinimo klausimais miesto Tarybai. 2015 m. sausio mėnesį LMVA Vilniaus skyriaus tarybos nariai susitiko su Švietimo, kultūros ir sporto  departamento direktoriumi  Gintaru Alfonsu  Petroniu ir aptarė 2015 m. metų veiklos kryptis. 

SUSITIKIMAS MINISTERIJOJE

2015 m. sausio 21 d. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos nariai  ( dalyvavimas buvo laisvanoriškas )  susitiko su LR Švietimo ir mokslo Ministru. Susitikimo metu  vadovai norėjo išgirsti asmeninę Ministro nuomonę dėl vadovų darbo kadencijos. Ministras pripažino, kad yra svarstoma galimybė sujungti mokyklos veiklos rezultatus, vadovo atestaciją ir vadovo darbo kadenciją.  Ministras buvo linkęs svarstyti galimybę, kad  gerai dirbantis vadovas galėtų užimti pareigas ir kelias kadencijas. Akivaizdu, kad rimtesni sprendimai bus priimti po rinkimų į savivaldybių tarybas. Diskusijose taip pat  buvo kalbama apie vadovų ir mokytojų kvalifikacinių kategorijų atitikties pasitvirtinimą, ugdymo proceso organizavimą brandos egzaminų metu ir mokslo metų prailginimą, atsižvelgiant į švietimo praktiką Europoje,  mokyklų tinklo pertvarką bei etatinio darbo mokyklose galimybes. Fragmentiškai buvo paliesti ir kiti klausimai: vadovų įgaliojimai, mokino krepšelio metodika, priešmokyklinio ugdymo įvedimas nuo 2015 m. rugsėjo 1 d., pagrindinės mokyklos kaip tipo panaikinimas ir kita. Reikia pažymėti, kad susitikimas vyko darbingoje aplinkoje ir visi norintys paklausti ar pasisakyti turėjo galimybę tai padaryti. Susitikimo pabaigoje Ministras pastebėjo, kad ministerijai reikalingos tokios viešos konsultacijos ir pasiūlė kitą susitikimą organizuoti vasario 10 d. Buvo sutarta, kad vadovų asociacijos taryba parengs ministerijai siūlymus raštu.

ŠVIETIMO MINISTRO ATSAKYMAS

2014 m. gruodžio 10d. buvo gautas atsakymas į LMVA kreipimąsi, priimtą Lietuvos mokyklų vadovų suvažiavime. Atsakyme LR Švietimo ir mokslo ministras  prof. D.Pavalkis teigia, kad "Suvokdami, kad penkerių metų kadencijos įvedimas ir nebus populiarus sprendimas, bet jis turėtų būti vertinamas palankiai, nes galėtų tapti nuoseklaus švietimo įstaigų veiklos efektyvumo vertinimo dalimi: vadovų skyrimo - veiklos vertinimas ir privaloma atestacija kas 5 metai - 5 metų kadencija. Šiuo metu LR Švietimo įstatymo 58 str. 14 punkte, 59 str. 3 oje dalyje ir 68 str. 4-oje dalyje įtvirtinta šios sistemos dalis, todėl pateiktas pasiūlymas įvesti kadencijas kaip tik turėtų padaryti sistemą išbaigtą.".

SUSITIKIMAS SU JURBARKO MOKYKLŲ VADOVAIS

2014 m. gruodžio 9d. LMVA prezidentė Ramutė Mečkauskienė susitiko su Jurbarko švietimo įstaigų vadovais. Susitikime dalyvavo per 20 vadovų, kurie pasidalino įžvalgomis apie švietimo sistemoje planuojamus pokyčius, aptarė galimybę atkurti LMVA veiklą Jurbarko regione.

NAUJAS LMVA SKYRIUS

2014 m. lapkričio mėn. 17 d. Elektrėnuose įvyko LMVA skyriaus steigiamasis susirinkimas. Skyriaus pirmininke išrinkta Elektrėnų"Ąžuolyno" pagrindinės mokyklos direktorė Aldona Skučienė. LMVA Taryba sveikina kolegę Aldoną ir dėkoja Elektrėnų mokyklų vadovams už parodytą iniciatyvą.

POSĖDIS MINISTERIJOJE

Lapkričio 12d. LR Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko posėdis, kuriame buvo išklausyti Lietuvos švietimo profesinės sąjungos ir Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos pasiūlymai dėl pedagogų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo. Grupės nariams sunkiai sekėsi rasti racionalų sprendimą dėl mokinio 'krepšelio" bei tarnybinio atlyginimo "žirklių" panaikinimo. Dar daugiau aistrų kilo dėl "R" koeficiento padidinimo, mat jo padidinimui reikėjo surasti  per 39 mil. litų. Sutarta ateityje padidinimą vykdyti laipsniškai. Aptariant vadovo etato struktūrą buvo sutarta, kad kontaktines valandas iš etato vadovams bus pradedama išimti nuo 2015m. rugsėjo 1d. Ši nuostata kol kas neturėtų paliesti direktoriaus pavaduotojų ir skyrių vedėjų etato struktūros, nes šiam pakeitimui nėra pinigų. LMVA prezidentė Ramutė Mečkauskienė prašė garantijų, kad išimant iš vadovo etato kontaktines valandas, vadovo atlyginimo koeficientas nebūtų sumažintas. 

PASIKEITIMAI PANEVĖŽIO RAJONO SKYRIUJE

Š.m. lapkričio 11d. Panevėžio rajono asociacijos skyriuje įvyko pasikeitimai. Skyriaus pirmininku buvo  išrinktas  Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos direktorius Vaidas Pocius. LMVA taryba siunčia jam nuoširdžius sveikinimus.